Wat u moet weten over de uitvaartzorg

« Terug Start

Een uitvaart voorbereiden: wat komt daar allemaal bij kijken?

Gepost op

Het voorbereiden van een uitvaart is uiteraard bijna niemands hobby. De dood is naar, onherroepelijk en doet veel mensen pijn en verdriet. Een goed georganiseerde begrafenis of een respectvolle crematieplechtigheid kan troostend zijn. In elk geval is een uitvaartplechtigheid een belangrijke gebeurtenis in de rouwverwerking. Daarom moet een begrafenis of een crematie goed voorbereid, vastgelegd en natuurlijk uitgevoerd worden. Maar wat komt er allemaal kijken bij het regelen van het afscheid van een geliefde? De meest belangrijke aandachtspunten hebben we hieronder voor je verzameld. Stuk voor stuk zijn het belangrijke punten om in ogenschouw te nemen als je een uitvaartplechtigheid wilt regelen.

Licht instanties in en controleer belangrijke gegevens

Een van de eerste stappen die je moet ondernemen bij een overlijdensgeval is het inlichten van de huisarts van de betreffende persoon. Deze komt dan langs en geeft een verklaring van overlijden af. Naast het inlichten van de huisarts moet ook de gemeente waar de overleden persoon woont op de hoogte gebracht worden. Er wordt dan een akte van overlijden opgesteld voor de burgerlijke stand. Controleer vervolgens of er een uitvaartverzekering afgesloten is, of de overledene een testament heeft of een wilsbeschikking. Als deze aanwezig is, biedt dit document de uitgangspunten voor de invulling van de uitvaartplechtigheid.

De complete uitvaart organiseren: de belangrijkste aandachtspunten

Bij een sterfgeval moet er naast het inlichten van belangrijke instanties veel in korte tijd geregeld worden. Neem in elk geval snel contact op met de uitvaartverzorger om de uitvaart in te plannen en te organiseren. Als de overledenen zijn of haar laatste wensen op schrift heeft gesteld, zijn die wensen uiteraard het uitgangspunt voor het regelen van de begrafenis of crematie. Geef nabestaanden de gelegenheid om iets te zeggen tijdens de afscheidsceremonie. Wordt deze in een religieus gebouw georganiseerd, zoals een kerk of moskee? Neem dan direct contact op om een plek en tijd te reserveren voor de ceremonie. Bekijk ook of en zo ja welke muziek er gedraaid moet worden en of er al dan niet foto's gemaakt worden. Rouwkaarten, een gastenboek en eventueel een advertentie in de krant zijn ook punten om mee te nemen bij het organiseren van de uitvaartplechtigheid.
Verder moet je als nabestaande ook nog allerlei andere formele zaken afhandelen. Zo moeten er allerlei instanties gecontacteerd worden, denk hierbij aan de bank waar de overleden geliefde bij aangesloten was, de verzekeringsmaatschappij, culturele instellingen, clubs, et cetera. Als de overleden persoon een woning had, moet er besloten worden wat hiermee moet gebeuren. Meestal wordt het huis of appartement dan te koop gezet, maar afhankelijk van de wensen van de overledene kan deze ook aan iemand geschonken worden.

Wil je graag meer informatie? Bezoek dan de website van Uitvaartverzorging J AE de Boer.


Delen